Etiketler

adamın biri ormanda giderken karşısına birkaplan çıkar. adam kaçar, kaplan kovalar. sonra adam bir yardan aşağı düşerken bir dala tutunur. yar çok yüksek değildir; ancak aşağıya bir başka kaplan gelir; ilki tepede beklemektedir bu arada. tutunduğu dalın yanında dağ çileği olduğunu görür adam uzanır; alır yer pek güzeldir tadı.

“carpe diem” yazınca ek$i sözlükte çıkan “entry”

Reklamlar